入情入理 nhập tình nhập lí
♦ Hết sức hợp tình hợp lí. ◇Tảo mê trửu : Tâm trai trắc trứ nhĩ đóa, giác đắc thử đoạn nghị luận, nhập tình nhập lí, bất cấm liên liên điểm thủ , , , (Đệ tam hồi).