入場 nhập trường
♦ Vào hội trường hoặc kịch trường.
♦ Đặc chỉ vào trường thi (khảo trường ). ◇Nguyên sử : Phàm tựu thí chi nhật, nhật vị xuất nhập trường, hoàng hôn nạp quyển , (Tuyển cử chí , Nhất).