二等 nhị đẳng
♦ Hai cấp bậc.
♦ Hạng nhì. ◎Như: nhị đẳng thương chỗ hạng nhì (trên tàu, trên máy bay...).