二分 nhị phân
♦ Hai ngày xuân phân thu phân .
♦ Chia làm hai.
♦ Hai phần. ◇Tô Thức : Xuân sắc tam phân, nhị phân trần thổ, nhất phân lưu thủy , , (Thủy long ngâm , Dương hoa từ ).
♦ Hai trong mười phần. ◇Nguyên sử : Giang Nam điền hộ tư tô thái trọng, dĩ thập phân vi suất giảm nhị phân, vĩnh vi định lệ , , (Thành Tông kỉ tứ ) Ở Giang Nam thuế trên tá điền nặng quá, lấy mười phần bớt xuống hai phần, cứ mãi như thế làm định lệ.