乳母 nhũ mẫu
♦ Vú em, vú nuôi. ☆Tương tự: nãi ma . ◇Hồng Lâu Mộng : Thuyết trước, lập khắc tiện yếu khứ hồi Giả mẫu, niện tha nhũ mẫu , 便, (Đệ bát hồi) (Bảo Ngọc) nói xong, muốn sang trình Giả mẫu ngay, đòi đuổi bà vú của mình đi.