冤家 oan gia
♦ Người thù, kẻ thù, cừu nhân. ◇Sa Đinh : Ngã tính Chương, tha tính Ổ, kí bất thị thân gia, dã bất thị oan gia , , , (Khốn thú kí , Thập ngũ) Tôi họ Chương, bà ta họ Ổ, đã chẳng là thân thích, cũng không phải kẻ thù.
♦ Tiếng gọi âu yếm đối với tình nhân. ◇Tây sương kí 西: Vọng đắc nhân nhãn dục xuyên, (...), đa quản thị oan gia bất tự tại 穿, (...), (Đệ tứ bổn , Đệ nhất chiết) Ngóng trông người muốn mòn con mắt, (...), lòng oan gia chắc cũng bồn chồn.
♦ Phiếm chỉ người mình yêu thương oan trái, chỉ đem lại khổ não cho mình mà không bỏ được. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã giá lão oan gia thị na thế lí nghiệt chướng, thiên sanh ngộ kiến liễu giá ma lưỡng cá bất tỉnh sự đích tiểu oan gia, một hữu nhất thiên bất khiếu ngã thao tâm , , (Đệ nhị thập cửu hồi) Già này chẳng hiểu vì oan nghiệt từ đời nào, để sinh ra hai đứa oan gia mê muội kia, không ngày nào là chúng không làm cho ta phải bận lòng.