僨事 phẫn sự
♦ Thất bại, hỏng việc. ◎Như: tha đảm đại nhi hựu thô tâm, chỉ năng phẫn sự , anh ấy dám làm nhưng lại không cẩn thận, chỉ làm hỏng việc thôi.