伏龍鳳雛 phục long phượng sồ
♦ Phục long là con rồng nằm, phượng sồ là con phượng non. Chỉ người tài chưa xuất đầu lộ diện. Người đời Tam Quốc gọi Gia Cát Luợng phục long và Bàng Thống phượng sồ.