伏法 phục pháp
♦ Phạm tội mà phải chịu xử phạt hoặc bị tử hình. ◇Hán Thư : Giả lệnh bộc phục pháp thụ tru, nhược cửu ngưu vong nhất mao, dữ lâu nghĩ hà dị? , , ? (Tư Mã Thiên truyện ) Giả thử kẻ hèn phải tội chịu giết, thì cũng như chín con bò mất một cọng lông, như sâu với kiến có khác gì đâu?