事略 sự lược
♦ Một thể văn kí thuật đại lược về người hay việc, khác với loại truyện kí chính thức. ◎Như: Quốc triều tiên chánh sự lược .
♦ Đại lược sự tích cuộc đời một người. ◇Hứa Kiệt : Vương Dĩ Nhân đích sanh bình sự lược (Ức Vương Dĩ Nhân ) Sự lược về cuộc đời của Vương Dĩ Nhân.