事過境遷 sự quá cảnh thiên
♦ Việc đã qua, hoàn cảnh cũng thay đổi. ☆Tương tự: thế dịch thì di . ★Tương phản: tức cảnh sanh tình , kí ức do tân .