事實 sự thật
♦ Việc có thật, tình huống thật tế của sự tình.
♦ Sự tích.
♦ Điển cố.
♦ Cứu cánh, kết quả cuối cùng trong sự phát triển của sự vật. ◇Lão Xá : Hài tử đối ư tha, chỉ thị sanh vật dữ sanh lí thượng đích nhất chủng sự thật , (Tứ thế đồng đường , Ngũ nhị ) Con cái đối với hắn, chỉ là một thứ cứu cánh của sinh vật với sinh lí.