在意 tại ý
♦ Lưu ý, chú ý. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhị đệ thiết nghi tiểu tâm tại ý, vật phạm Tào công quân lệnh , (Đệ thập cửu hồi) Hai em nên lưu ý cẩn thận, chớ phạm vào quân lệnh Tào Công.
♦ Để ý, có điều lo nghĩ trong lòng, bận tâm. ◇Hồng Lâu Mộng : Kim kiến Hương Lăng tràng lai, dã lược hữu ta tàm quý, hoàn bất thập phần tại ý , , (Đệ bát thập hồi) Nay thấy Hương Lăng đi sầm vào phòng, (Tiết Bàn bị bắt gặp quả tang) cũng có hơi xấu hổ, nhưng thật ra hắn không để ý gì cho lắm.