三段論 tam đoạn luận
♦ Phương pháp luận lí học, chia trình tự suy lí ra ba đoạn: đại tiền đề , tiểu tiền đề kết luận .