三法 tam pháp
♦ Ba cơ quan tối cao của triều đình thời nhà Minh, nhà Thanh Trung Quốc, họp lại thành một tòa án cao nhất để xét xử các vụ quan trọng, gồm Hình bộ , Đô sát viện Đại lí tự . Tòa án lớn này gọi là tam pháp ti .