催花雨 thôi hoa vũ
♦ Trận mưa giục hoa nở. Chỉ mưa xuân. ◇Hoa Ấu Vũ : Dạ thâm thác nhận thôi hoa vũ, Mộng giác kinh văn chiết trúc thanh , (Thứ vận khúc lâm xuân tuyết ) Đêm sâu lầm tưởng mưa xuân giục, Mộng tỉnh hoảng nghe gãy tiếng tre.