前緣 tiền duyên
♦ Duyên phận cấu kết trong quá khứ. ◇Lục Du : Ba Hạp tương phùng như tạc nhật, San Âm trùng kiến diệc tiền duyên , (Hồ thượng ngộ đạo ông nãi hạp trung cựu sở thức dã ) Gặp gỡ ở Ba Hạp tưởng như ngày hôm qua, Lại thấy mặt nhau ở San Âm cũng là duyên tiền định.