仙樂 tiên nhạc
♦ Âm nhạc ở xứ thần tiên. Chỉ âm nhạc rất hay. ◇Bạch Cư Dị : Kim dạ văn quân tì bà ngữ, Như thính tiên nhạc nhĩ tạm minh , (Tì bà hành ) Đêm nay nghe tiếng đàn tì bà của nàng, Như nghe khúc nhạc tiên, cho nên tai mới bỗng nghe được rõ.
♦ Âm nhạc diễn tấu tại hoàng gia, ở trong cung vua. ◇Bạch Cư Dị : Li Cung cao xứ nhập thanh vân, Tiên nhạc phong phiêu xứ xứ văn , (Trường hận ca ).
♦ Âm nhạc của Đạo giáo tấu khi làm phép, tụng kinh.