前鋒 tiền phong
♦ Quân tiền đạo. ☆Tương tự: tiên phong .
♦ Người chủ yếu đảm nhiệm tiến công trong cuộc tranh đua thể thao đá banh, bóng rổ, v.v.