中洲 trung châu
♦ Vùng đất ở phía trong, không giáp núi, không giáp biển.