中學 trung học
♦ Phương pháp học tập bậc trung. ◇Văn Tử : Thượng học dĩ thần thính, trung học dĩ tâm thính, hạ học dĩ nhĩ thính , , (Quyển thượng , Đạo đức ).
♦ Ngày xưa là một nhà ở chính giữa minh đường cho vua dùng làm chỗ tự học. ◇Ngụy Văn Hầu : Thái học giả, trung học minh đường chi vị dã , (Hiếu kinh truyện ).
♦ Cho tới khoảng phong trào ái quốc vận động (4-5-1908) thời Thanh mạt, gọi học thuật truyền thống Trung Quốc là Trung học , để phân biệt với Tây học 西.
♦ Bậc học ở giữa tiểu học và đại học.