中元 trung nguyên
♦ Rằm tháng bảy âm lịch, có tập tục cúng vong hồn tổ tiên. § Cũng gọi là quỷ tiết , trung nguyên tiết .