中尉 trung úy
♦ Cấp bậc sĩ quan giữa thiếu úy và đại uý.