伊呂 y lã
♦ Y Doãn Lã Thượng (tức Lã Vọng ), hai bậc hiền tướng, khai quốc công thần của triều Thương và Chu, thời cổ Trung Hoa.