白鏹 bạch cưỡng
♦ Tên khác của kim vàng.
♦ Bạc. ◇Liêu trai chí dị : Xuất bạch cưỡng cận ngũ thập lượng hứa (Cát Cân ) Lấy ra khoảng năm chục lượng bạc.