倚門 ỷ môn
♦ Tựa cửa. Chỉ cha mẹ mong con. ◇Chiến quốc sách : Nhữ triêu xuất nhi vãn lai, tắc ngô ỷ môn nhi vọng; nhữ mộ xuất nhi bất hoàn, tắc ngô ỷ lư nhi vọng , ; , (Tề sách lục ) Con sớm ra đi mà chiều trở về, thì ta tựa cửa mà trông; chiều ra đi mà không về, thì ta tựa cửa mà ngóng.
♦ Dựa cửa trông đợi. ◇Hồng Lâu Mộng : Cương chí xuyên đường môn tiền, chỉ kiến Tập Nhân ỷ môn lập tại na lí, nhất kiến Bảo Ngọc hồi lai, đôi hạ tiếu lai 穿, , , (Đệ nhị tam hồi).
♦ Xưa chỉ kĩ nữ đón khách. § Xem thêm: ỷ môn mại tiếu .