偽書 ngụy thư
♦ Sách mạo danh người xưa viết ra, không phải thật của tiền nhân truyền lại. ◇Vương Sung : Tục truyền tế hoặc, ngụy thư phóng lưu , (Luận hành , Đối tác ).
♦ Ngụy tạo văn thư. ◇Sử Kí : Lại sĩ vũ văn lộng pháp, khắc chương ngụy thư , (Hóa thực truyện ) Quan quân múa văn loạn pháp, khắc chương mạo sách.