允當 doãn đương
♦ Công bình, thích đáng. ◇Liêu trai chí dị : Thụ si doãn đương, thùy giáo ngã vô tiền da , (Tịch Phương Bình ) Phải đòn là đáng lắm, ai bảo mi không có tiền (để hối lộ).