冬天 đông thiên
♦ Mùa đông, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch.