傾家敗產 khuynh gia bại sản
♦ Phá hết tiền của, tan nát cửa nhà. ◇Hồng Lâu Mộng : Vị giá điểm tiểu sự lộng đích nhân gia khuynh gia bại sản, dã bất toán thập ma năng vi , (Đệ tứ thập bát hồi) Vì một chút chuyện nhỏ mà lộng hành khiến người ta khuynh gia bại sản, thì xét ra cũng chẳng phải tài cán chi.