傾城 khuynh thành
♦ Làm nghiêng đổ thành trì. ◇Lí Diên Niên : Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập, Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc , , , (Hiếu Vũ Lí phu nhân truyện ) Phương bắc có người đẹp, Trên đời không ai bì kịp mà vẫn đứng một mình, Nhìn qua khiến nghiêng thành của người, Nhìn lại khiến nghiêng nước của người.
♦ Ngày xưa hình dung người đàn bà cực kì xinh đẹp. ◇Tuyên Đỉnh : Hoa chúc chi hạ, phụ quả diễm lệ khuynh thành , (Dạ vũ thu đăng lục , Thang văn chánh ) Dưới đèn hoa chúc, người đàn bà thực là cực kì diễm lệ.
♦ Hình dung sắc hoa tuyệt đẹp. ◇Lưu Cơ : Phù dong diệc hữu khuynh thành sắc, Bất kiến đông phong khước cự sương , (Tuyệt cú mạn hứng ) Hoa phù dung dù có sắc đẹp tuyệt vời, Không thấy gió xuân khước từ sương.
♦ Chỉ mĩ nữ, con gái đẹp. ◇Tô Thức : Tuy vô khuynh thành dục, Hạnh miễn vong quốc ô , (Vịnh ôn tuyền ) Dù không có con gái đẹp tắm, May khỏi vấy ô nhục vì mất nước.
♦ Đầy thành, cả thành. Hình dung số người đông đảo. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Khuynh thành sĩ nữ thông tiêu xuất du, một ta cấm kị , (Quyển ngũ) Bao nhiêu là trai gái suốt đêm đi chơi, không có kiêng dè gì cả.