僑民 kiều dân
♦ Người dân cư trú nước ngoài. ☆Tương tự: ngoại kiều .
♦ Chỉ người phương bắc lưu vong ở Giang Nam (thời Đông Tấn Nam Bắc triều, Trung Quốc).