兩可 lưỡng khả
♦ Đồng thời nhận là có thể hai thứ sự vật tương phản hoặc đối lập.
♦ Cái này hoặc cái kia đều có thể. ◇Lão Xá : Thành bất thành hoàn tại lưỡng khả na (Long tu câu , Đệ nhị mạc) Thành hay không thành, cả hai cũng đều có thể lắm.