內庭 nội đình
♦ Trong cung cấm. § Cũng viết là nội đình .
♦ Nội viện, trong nhà. ◇Lưu Đại Khôi : Nhi Doãn Công thái phu nhân vưu trọng quân, thường dẫn chí nội đình tương kiến, ẩm thực chi như gia nhân , , (Hải Môn Bào Quân mộ chí minh ) Nhân vì Doãn Công thái phu nhân rất quý trọng ông, thường đưa vào nhà trong gặp mặt, ăn uống như người nhà.
♦ Tên một huyệt châm cứu, ở mu bàn chân ngón thứ ba, chủ trị đau răng, nhức đầu, sưng cuống họng.