分定 phân định
♦ Mỗi người có mạng số đã định, không thể cưỡng cầu. ◇Thủy hử truyện : Ca ca thả tỉnh phiền não; sanh tử nhân chi phân định, hà cố thống thương? Thả thỉnh lí hội đại sự ; , ? (Đệ lục thập hồi) Xin đại ca bớt phiền não; sống chết người ta đều có số mạng, sao lại quá đau thương như thế? Hãy để tâm mà lo việc lớn.
♦ Xác định danh phận.