全民 toàn dân
♦ Toàn thể nhân dân. ◎Như: duy hộ xã hội an toàn, đả kích phạm tội, tu lại toàn dân cộng đồng tham dự , , .