債家 trái gia
♦ Chủ nợ, trái chủ. ◇Chu Mật : Chánh kiến trái gia hãn bộc quần tọa ư môn (Tề đông dã ngữ , Chu thị âm đức ) Ngay lúc thấy chủ nợ cùng lũ đày tớ hung ác ngồi một bầy ở cửa.