出類拔萃 xuất loại bạt tụy
♦ Hình dong tài năng đặc xuất, vượt hẳn mọi người. § Nguồn gốc: ◇Mạnh Tử : Xuất ư kì loại, bạt hồ kì tụy , (Công Tôn Sửu thượng ) Vượt ra khỏi đồng loại, cao trội hơn cả mọi người. ◇Hồng Lâu Mộng : Kì trung hựu kiến Lâm Đại Ngọc thị cá xuất loại bạt tụy đích, tiện cánh dữ tha thân kính dị thường (Đệ tứ thập cửu hồi) Trong bọn họ, (Bảo Cầm) lại thấy Lâm Đại Ngọc tài năng xuất chúng, nên càng thêm kính mến vô cùng.