名分 danh phận
♦ Danh vị và thân phận. ◇Trang Tử : Dịch dĩ đạo âm dương, Xuân Thu dĩ đạo danh phận , (Thiên hạ ) Kinh Dịch giải về âm dương, kinh Xuân Thu giảng về danh phận.
♦ Danh nghĩa. ◇Thương quân thư : Phù mại thố giả mãn thị, nhi đạo bất cảm thủ, do danh phận dĩ định dã 滿, , (Định phận ) Người ta bán thỏ đầy chợ, mà kẻ trộm không dám lấy, bởi vì danh nghĩa đã xác định vậy.