名實 danh thực
♦ Tên gọi và thực tại. ◇Tuân Tử : Danh thực loạn, thị phi chi hình bất minh , (Chánh danh thiên ) Danh và thực đảo loạn, việc phải trái không rõ ràng.