名望 danh vọng
♦ Danh dự và thanh vọng. ◇Văn minh tiểu sử : Tha đích danh vọng dã tiệm tiệm đê hạ khứ, chỉ hảo xuyên lưỡng kiện trách tụ đích y thường, đái thượng phó kim ti biên đích nhãn kính, phong lưu tự thưởng, liêu dĩ giải trào nhi dĩ , 穿, , , (Đệ nhị tứ hồi).