家法 gia pháp
♦ Thầy trò thuyền thụ nhau thành học phong của một nhà (nhất gia ). ◇Hậu Hán Thư : Ư thị lập ngũ kinh bác sĩ, các dĩ gia pháp giáo thụ , (Nho lâm truyện thượng , Tự ).
♦ Phép tắc trị gia. § Cũng gọi là gia quy , gia ước . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô ư hoàng thúc bổng nội, cánh gia bội dữ chi. Chí ư nghiêm cấm nội ngoại, nãi thị gia pháp, hựu hà nghi yên? , . , , ? (Đệ nhị thập ngũ hồi) Ta sẽ tăng gâp hai lương bổng cho hoàng thúc. Còn như việc nghiêm cấm trong ngoài, vốn là gia pháp, việc gì phải hỏi nữa?
♦ Phong cách, truyền thống của một phái về văn chương, nghệ thuật. ◇Hồ Ứng Lân : Sơ Đường tứ thập vận duy Đỗ Thẩm Ngôn, như "Tống Lí đại phu tác", thật tự Thiếu Lăng gia pháp , "", (Thi tẩu , Cận thể thượng ). § Thiếu Lăng chỉ Đỗ Phủ, thi nhân đời Đường.
♦ Phiếm chỉ tập tính truyền thống.
♦ Tục xưa gọi dụng cụ đánh phạt gia nhân là gia pháp . ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Tả hữu! Khoái thủ gia pháp lai, điếu khởi tiện tì đả nhất bách bì tiên ! , (Bạch Ngọc nương nhẫn khổ thành phu ) Bọn bay! Mau đem hình cụ lại, lấy ra đánh con tiện tì này một trăm roi da.