和合 hòa hợp
♦ Hòa mục đồng tâm. ◇Hồng Lâu Mộng : Nữ nhi lạc, phu xướng phụ tùy chân hòa hợp , (Đệ nhị thập bát hồi) Gái này vui, chồng đề xướng vợ phụ theo thật là hòa mục.
♦ Điều hòa, hỗn hợp. ◎Như: âm dương hòa hợp .
♦ Chỉ hai cao tăng Hàn San Thập Đắc .