口音 khẩu âm
♦ Giọng nói đặc sắc của một dân tộc hoặc địa phương. Như Hồ Nam khẩu âm giọng Hồ Nam.
♦ (Ngữ âm học) Âm phát qua miệng (khẩu khang ) không qua ống mũi (tị khang ).