口碑 khẩu bi
♦ Bia miệng, chỉ sự khen chê của người đời. ◇Ngũ đăng hội nguyên : Khuyến quân bất dụng tuyên ngoan thạch, Lộ thượng hành nhân khẩu tự bi , (Thái Bình An thiền sư ) Khuyên ngài khỏi khắc đá trơ, Trên đường qua lại người thừa miệng bia.