勞工 lao công
♦ Người làm việc lao động để kiếm tiền công.