南冰洋 nam băng dương
♦ Tên biển, là một trong ngũ đại dương, ở gần Nam cực trái đất, quanh năm đóng băng.