午日 ngọ nhật
♦ Đoan ngọ, tức ngày 5 tháng 5 âm lịch.
♦ Lúc trưa, trung ngọ. ◇Trương Tịch : Trường Can ngọ nhật cô xuân tửu, Cao cao tửu kì huyền giang khẩu , (Giang Nam hành ).