反照 phản chiếu
♦ Tia sáng chiếu ngược lại. ◎Như: mục quang phản chiếu ánh mắt chiếu trở lại.
♦ Ánh sáng mặt trời chiều chiếu ngược lại, ánh tịch dương rọi ngược lại. ◇Thẩm Quát : Viễn quan thôn lạc, yểu nhiên thâm viễn, tất thị vãn cảnh; viễn phong chi đính, uyển hữu phản chiếu chi sắc , , ; , (Mộng khê bút đàm ) Từ xa nhìn thôn làng, mờ mịt sâu xa, hẳn là cảnh về chiều; đỉnh ngọn núi xa dường như có màu sắc của ánh hoàng hôn chiếu lại.