史君子 sử quân tử
♦ (Tên một vị thuốc bắc, là thứ cây có hoa vàng xanh.